FORMULARI DE SOL.LICITUD D'INFORMACIÓ DEL PROGRAMA CRÉIXER EN FAMILIA
Dades bàsiques
Nom de la persona sol.licitant:*
Relació de la persona sol.licitant amb l'infant/jove:
Població:*
Codi postal:
Telèfon:
Correu electronic: *
Data:

A continuació marca un X les caselles del qüestionari.
a) Quantes persones de la família assistirien a la formació?
b) En quins cicles de tallers estaríeu interessats?
          Tallers per famílies amb infants 0 a 3 anys
          Tallers per famílies amb nens/nes de 3 a 6 anys
          Tallers per famílies amb nens/nes de 6 a 12 anys
          Tallers per famílies amb adolescents de 12 a 16 anys
c) Com has conegut l'existència del programa?
          Centre educatiu al qual pertany el fill/a
          Pàgina web Fundació Pere Tarrés
          Pàgina web de la Secretaria de Família
          Amics, familiars o coneguts
          Ja coneixíeu l'existència del programa "Créixer amb tu" i/o "Apendre amb tu"
          Altres