FORMULARI DE SOL.LICITUD D'INFORMACIÓ DEL PROGRAMA CRÉIXER EN FAMILIA
Dades bàsiques
Nom de l'entitat/equipament:*
Tipologia (AMPA,escola,IES,casal cívic,entitat privada...):
Càrrec de la persona que sol.licita la informació:
Població:*
Codi postal:
Telèfon:
Correu electronic:*
Data:

A continuació marca un X les caselles del qüestionari.
a) El grup al qual aniria dirigit el programa, ja està conformat? En cas que si, especifica el número de persones assistents previst
Número de persones:
b) En quins cicles de tallers estaríeu interessats?
Tallers per famílies amb infants 0 a 3 anys
Tallers per famílies amb nens/nes de 3 a 6 anys
Tallers per famílies amb nens/nes de 6 a 12 anys
Tallers per famílies amb adolescents de 12 a 16 anys
c) Com has conegut l'existència del programa?
Pàgina web Fundació Pere Tarrés
Pàgina web de la Secretaria de Família
Per mitjà d'ajuntaments de municipis propers.
Ja coneixíeu l'existència del programa "Créixer amb tu" i/o "Apendre amb tu"
Altres